Skupština

Skupština je najviši organ odlučivanja u Zajednici.Sastaje se u skladu sa statutom organizacije najmanje jednom godišnje. Skupštinom predsedava predsednik Upravnog odbora. Praska je takva da domaćin sednice Skupštine svaki put bude drugi grad, u skladu sa finansijskim mogućnostima.

Članovi Skupštine su:

FTN Novi Sad: Nemanja Bikić i Radojica
FZNR Niš:
FTN Kosovska Mitrovica:
PMF Novi Sad:
BF Beograd:
FUTURA Beograd:
TMF Beograd:
FAŽIS Sremska Kamenica:
FIMEK Novi Sad: