Upravni odbor

Upravni odbor Zajednice je izvršni organ i stara se o funkcionisanju organizacije i sprovođenja aktivnosti. Sastaje se najmanje četiri puta godišnje a po potrebi u proširenom sastavu predstavlja deo organizacionog odbora neophodnog za pripreme za sprovođenje aktivnosti.

Upravni odbor čine predsednik, tri potpredsednika i članovi iz gradova koji ispunjavaju uslov u smislu da grad ima 3 i više fakulteta u okviru svog lokalnog centra.

Na sednice se, po potrebi, pozivaju i počasni članovi i nemaju pravo glasa.

Predsednik Upravnog odbora: Dragan Ralić FTN Novi Sad

Potpredsednik Nemanja Bikić FTN Novi Sad

Potpredsednik Ivan Đurović FZNR Niš

Potpredsednik Lazar Vukadinović FUTURA Beograd

Član UO Josipa Žalac PMF Novi Sad